Nieuwsbriefwedstrijd

Win een Rexel® Mercury™ REX1323

Wil u niets missen en steeds op de hoogte zijn? Schrijf u dan in op onze nieuwsbrief: de meest actuele promoties, kortingsbonnen en exclusieve wedstrijden rechtstreeks in uw mailbox. Bovendien maak je kans om een Rexel® Mercury™ REX1323 versnipperaar te winnen t.w.v. € 269,00!

Eigenschappen

Rexel® Mercury™ REX1323 versnipperaar

Rexel® Mercury™ REX1323 versnipperaar met anti-vastlooptechnologie

 • Mercury™ anti-vastlooptechnologie
 • vernietigt tot 13 vellen A4 (80gr) per keer
 • veiligheidsniveau DIN P-4
 • snippers van 4 x 40 mm
 • vernietigt ook cd’s, creditcards, nietjes en paperclips
 • opvangbak van 23 liter, ofwel 220 A4-vellen
 • max invoerbreedte: 225 mm
 • werk-/koeltijd: 840 minuten
 • afmetingen: B 270 x L 413 x H 471 mm
 • gewicht: 10,41 kg

Deelnemen aan de wedstrijd

Deelnemen is simpel! Schrijf uzelf vóór 30/06/2018 in op onze nieuwsbrief en maak kans op de Rexel® Mercury™ REX1323 versnipperaar!
Volg de knop hieronder en win!

U ontvangt de nieuwsbrief al?
Geweldig, dan hoeft u niets te doen en maakt u automatisch kans op de Rexel® Mercury™ REX1323 versnipperaar! Veel succes!

Nu Inschrijven

Wedstrijdreglement

 1. RECHT OP DEELNAME
  1. De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen met woonplaats in België en/of Nederland, met uitzondering van de personen in dienst van Pandava NV, alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
  2. Deelnemers moeten actief ingeschreven zijn op één van de nieuwsbrieven van Pandava NV om deelnamegerechtigd te zijn. U kunt voor deze nieuwsbrieven aanmelden via https://pandava.com of via uw persoonlijk gebruikersprofiel op het webplatform van Pandava NV.
  3. Een deelnemer moet een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen, indien gevraagd door de organisator.
  4. Deelnemen kan tot en met 30 juni 2018. De winnaar wordt gekozen uit de inzendingen die in deze periode zijn gebeurd.
 2. BEKENDMAKING WINNAARS
  1. De aangeduide winnaars zullen worden bekend gemaakt via de website en sociale media kanalen van Pandava NV. De winnaars zullen verzocht worden hun contactgegevens in een privébericht te bezorgen aan Pandava NV. Verdere informatie zullen ze nadien ontvangen via mail.
  2. De wedstrijd en de winnaars kunnen daarnaast op diverse manieren worden bekend gemaakt: zo onder meer via de nieuwsbrief van Pandava NV, via de website van Pandava NV, via reclame in de Pandava NV-filialen of via diverse andere promotiekanalen van Pandava NV. De deelnemer aan deze promotionele wedstrijd verleent aan Pandava NV de toestemming om, indien hij/zij wint, zijn naam te gebruiken voor acties die verband houden met deze promotionele wedstrijd.
  3. Indien de winnaar niet reageert op het verzoek van Pandava NV om zijn/haar contactgegevens te delen binnen 7 dagen na de kennisgeving door Pandava NV aan de winnaar, om welke reden ook, komt de aanspraak op de prijs te vervallen.
 3. AANSPRAKELIJKHEID
  1. Pandava NV (hierna “organisator”) ontvangt de informatie die de deelnemers beschikbaar stellen. De ter beschikking gestelde informatie wordt enkel voor de wedstrijd gebruikt. Voor de inhoud van de wedstrijd is uitsluitend de organisator verantwoordelijk. Aansprakelijkheid van andere partijen als gevolg van en in verband met deze wedstrijd is fundamenteel uitgesloten.
  2. De organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van de organisator en/of in geval van uitputting van de voorraad van vermelde prijzen, bepaalde modaliteiten van deze promotionele wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.
  3. De organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning of uitvoering van de prijs. Aldus sluit de organisator onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de wedstrijd en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
  4. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.
  5. Deze wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
  6. De deelnemer erkent dat deelname aan deze promotionele wedstrijd voor eigen risico is.
  7. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Pandava NV en kan daar desgewenst worden afgeprint.