Gratis levering in België vanaf 49.50 €

Win een toilettas!

Pandava won de titel van Maverick® Ambassador voor 2022 en dat vieren we met een leuke wedstrijd! Waag je kans, beantwoord de wedstrijdvragen en win één van de twee lederen toilettassen t.w.v. € 79,95!*
have no fear, your maverick gear is here

Maak kennis met de Maverick® NEW MEN toilettas! Een stijlvolle, lederen tas met ritssluiting, een stevige lus en handige opbergvakjes met een waterdichte binnenvoering. Een must-have voor reizende explorers! Vakkundig gemaakt van ‘drum stuffed’ volnerf rundsleder. Bewerkt met olie en wax in verwarmde, roterende trommels. Het resultaat? Een extra soepele touch.

Klik op onderstaande knop, beantwoord de vragen en waag je kans!

Door deel te nemen aanvaardt u het wedstrijd reglement.

Wedstrijdreglement

RECHT OP DEELNAME

 1. De wedstrijd staat open voor alle meerderjarige personen met woonplaats in België en/of Nederland, met uitzondering van de personen in dienst van Pandava NV, alsook hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak wonen.
 2. Deelnemers kunnen zich identificiëren via een gebruikersprofiel op pandava.com of geldig e-mailadres om deelnamegerechtigd te zijn.
 3. Een deelnemer moet een geldig identiteitsbewijs kunnen voorleggen, indien gevraagd door de organisator.
 4. Deelnemen kan tot en met 30 juni 2022. De winnaar wordt gekozen uit de inzendingen die in deze periode zijn gebeurd.

BEKENDMAKING WINNAARS

 1. De aangeduide winnaars worden persoonlijk bekend gemaakt en ontvangen verdere informatie via mail.
 2. De wedstrijd en de winnaars kunnen daarnaast op diverse manieren worden bekend gemaakt: zo onder meer via de nieuwsbrief van Pandava NV, via de website van Pandava NV, via reclame in de Pandava NV-filialen of via diverse andere promotiekanalen van Pandava NV. De deelnemer aan deze promotionele wedstrijd verleent aan Pandava NV de toestemming om, indien hij/zij wint, zijn naam te gebruiken voor acties die verband houden met deze promotionele wedstrijd.
 3. Indien de winnaar niet reageert op het verzoek van Pandava NV om zijn/haar contactgegevens te delen binnen 7 dagen na de kennisgeving door Pandava NV aan de winnaar, om welke reden ook, komt de aanspraak op de prijs te vervallen.

AANSPRAKELIJKHEID

 1. Pandava NV (hierna “organisator”) ontvangt de informatie die de deelnemers beschikbaar stellen. De ter beschikking gestelde informatie wordt enkel voor de wedstrijd gebruikt. Voor de inhoud van de wedstrijd is uitsluitend de organisator verantwoordelijk. Aansprakelijkheid van andere partijen als gevolg van en in verband met deze wedstrijd is fundamenteel uitgesloten.
 2. De organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld indien, in geval van overmacht en/of omwille van een gebeurtenis buiten de wil om van de organisator en/of in geval van uitputting van de voorraad van vermelde prijzen, bepaalde modaliteiten van deze promotionele wedstrijd en dus ook van dit reglement zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de uitreiking van de prijs zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd.
 3. De organisator en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kan ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade van enigerlei aard ook, direct en/of indirect, veroorzaakt door, of op enige andere wijze verband houdende met de toekenning of uitvoering van de prijs. Aldus sluit de organisator onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk-, spel- en zet- of andere dergelijke fouten, voor eventuele gebreken van de prijs en voor enige aanvullende uitgave die de winnaars eventueel dienen te maken in verband met de deelname aan de wedstrijd en/of de aanvaarding en het gebruik van de prijzen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van dit reglement nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van dit reglement onverminderd van kracht blijven.
 5. Deze wedstrijd is geen kansspel in de zin van de Wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers.
 6. De deelnemer erkent dat deelname aan deze promotionele wedstrijd voor eigen risico is.
 7. Dit reglement wordt bekendgemaakt op de website van Pandava NV en kan daar desgewenst worden afgeprint.
Bekijk
Ga naar
Prijzen uitsluitend geldig voor online-bestellingen, alle prijzen in € en excl. BTW (Wijzigen).
Subtotaal 0.00 €
Leveringskosten Gratis
Totaal excl. BTW 0.00 €
Totaal incl. BTW 0.00 €
Prijzen uitsluitend geldig voor online-bestellingen, alle prijzen in € en excl. BTW (Wijzigen).