Milieuzorg

U wil bewust groen kopen en zo mee zorg dragen voor het milieu. En indien mogelijk, kiest u voor een milieuvriendelijk alternatief? Super!

Natuurlijk wil u zo efficiënt mogelijk werken met milieuvriendelijk materiaal, maar zoeken naar een groene oplossing kost heel wat tijd en opzoekwerk.
Wat dekt een milieulabel in werkelijkheid? Voor welke producten bestaan er echte milieuvriendelijke alternatieven? Zijn alternatieve producten wel te vergelijken? Hoe zit het met het productieproces van een product? Voor veel van deze vragen vind je, zonder heel wat zoekwerk en tijd, niet zo simpel een antwoord.

Daarom kan u rekenen op Pandava om voortdurend op zoek te gaan naar milievriendelijke alternatieven.
Onze consulenten begeleiden u in het maken van milieuvriendelijke keuzes en leggen u graag de verschillende alternatieven uit. Milievriendelijk aankopen wordt plots heel wat eenvoudiger wanneer u begrijpt welke opties er zijn en hoe u écht groene producten kan herkennen.
We streven ernaar u een totaalaanbod van milieuvriendelijke producten te voorzien, van kantine tot magazijn. U werkt net zo efficiënt als voorheen én draagt uw steentje bij aan het milieu!

Uiteraard zijn we bij Pandava zelf ook milieubewust in alle keuzes die we maken.
We trachten steeds een zo klein mogelijke impact te hebben op het milieu met al onze bedrijfsactiviteiten.
Enkele voorbeelden:

  • natuurlijk wordt (rest-)afval maximaal vermeden
  • natuurlijk wordt afval strikt gesorteerd, zoals onder meer papier/karton, plastic, PMD, restafval, elektro-toestellen, buislampen, informatica-apparatuur, …
  • natuurlijk gebruikt Pandava uitsluitend 100 % post-consumer recycled papier, ook voor onze brochures en post
  • natuurlijk gebruikt Pandava ook zelf zoveel mogelijk kantoorbenodigdheden met minder milieuschade, duurzame en/of navulbare producten, gerecycleerde producten, …
  • natuurlijk let Pandava op een zuinig waterverbruik
  • natuurlijk gebruikt Pandava zelf uitsluitend was- en reinigingsproducten die het water respecteren als drager van het leven (Sonett) en natuurlijke handzepen
  • natuurlijk gebruikt en distribueert Pandava Fair Trade koffie
  • natuurlijk installeerde Pandava 270 m2 zonnepanelen
  • natuurlijk gaat Pandava op de gekozen weg verder